Η πιο ρεαλιστική κατηγορία παιχνιδιών αεροσφαίρισης. Η ίδια λέξη εκφράζει το νόημα (milsim = military simulator). Είναι τα παιχνίδια που θέλουν να μετατρέψουν το απλό παιχνίδι σε εξομοίωση μάχης, θέτοντας κανόνες ρεαλισμού όπως εξοπλισμό, πυρομαχικά κλπ.
Ημ. Προσθήκης: : 24-06-2010
Αριθμός Παιχνιδιών: :3
Αριθμός Προβολών :
Παρουσίαση των "Καθημερινών" παιχνιδιών της κοινότητας μας
Ημ. Προσθήκης: : 07-09-2010
Αριθμός Παιχνιδιών: :6
Αριθμός Προβολών :