Ανάγνωση Χάρτη Και Πλοήγηση Εδάφους
Ανάγνωση Χάρτη Και Πλοήγηση Εδάφους
Ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρέχει ένα τυποποιημένο έγγραφο αναφοράς στρατιωτικής χρήσης για την ανάγνωση χαρτών και πλοήγησης εδάφους. Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για κάθε στρατιώτη στον στρατό, ανεξάρτητα από τον κλάδο υπηρεσιών, MOS, ή βαθμού. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει επίσης τόσο το δόγμα όσο και την καθοδήγηση της κατάρτισης για τα θέματα αυτά. Το πρώτο μέρος περιέχει διευθύνσεις χάρτη ανάγνωση και Το δεύτερο μέρος περιέχει πλοήγηση εδάφους. Τα παραρτήματα περιλαμβάνουν κατάλογο του εξαγώγιμου εκπαιδευτικού υλικού, μήτρα των καθηκόντων πλοήγησης εδάφους, μια εισαγωγή στον προσανατολισμό, καθώς και μια συζήτηση σχετικά με συσκευές που μπορούν να βοηθήσουν το στρατιώτη στην πλοήγηση εδάφους.
 Ημ. Προσθήκης: 28-07-2010
 Αριθμός Λήψεων : 849
 Αριθμός Προβολών :