Πως Να Βρίσκετε Την Θέση Σας
Πως Να Βρίσκετε Την Θέση Σας
Αυτό το γραφικό εκπαιδευτικό βοήθημα ( GTA ) εξηγεί και διευκρινίζει τις βασικές αρχές της ανάγνωσης χάρτη. Οι πληροφορίες που περιέχει είναι σύμφωνες όσο το δυνατόν εγγύτερα στις εγκεκριμένες του Στρατού ( DA) και έχει ως στόχο να συμπληρώσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία κατάρτισης. Ανατρέξτε στο Field Manual ( FM ), 3- 25,26 για περισσότερες πληροφορίες.
 Ημ. Προσθήκης: 28-07-2010
 Αριθμός Λήψεων : 842
 Αριθμός Προβολών :