Εργασίες κοινότητας 15-4-2011

Την παρασκευή 15-4-2011 μέλη της κοινότητας συγκεντρώθηκαν στο πεδίο Μπετεινάκη με σκοπό να αναδιαμορφώσουν κατάλληλα το πεδίο.


Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν:

1. Αφαίρεση παλετών και ξύλων απο το χώρο του Safe House με αποτέλεσμα να είναι προσβάσιμο ξανά.

Εικόνα

2. Σκούπισμα του εσωτερικού χώρου του Safe House.

Εικόνα Εικόνα

3. Επισκευή των προστατευτικών δίχτυών.

Εικόνα Εικόνα

4. Επισκευή και δημιουργία νέων τραπεζιών απο ξύλα και παλέτες ωστε να μπορούμε να τοποθετούμε τα πράγματα μας.

Εικόνα Εικόνα

5. Επισκευάστηκαν και δημιουργήθηκαν τεχνητές θέσης κάλυψης ανάμεσα στο safe house και στα παλιά μαγειρεία, με την χρήση παλαιών ελαστικών, βαρελιών, ξύλων, παλετών και μπλόκων.

Εικόνα Εικόνα


Συγχαρητήρια στα παιδιά ( συν του Acidblack που δεν φαίνεται στις φωτογραφίες )