Εγχειρίδια Αμερικανικού Στρατού (Μέρος 1ο)

Μετά από ψάξιμο στο διαδίκτυο συγκεντρώσαμε μία συλλογή από εγχειρίδια του Αμερικάνικου στρατού με θέμα εύρεση θέσης, ανάγνωση χάρτη, επεξήγηση χάρτη κλπ. Πιστεύουμε ότι το υλικό αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ειδικότερα για αυτούς που επιθυμούν μέσα από την αεροσφαίριση να προσεγγίσουν πιο milisim καταστάσεις. Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι ο σκοπός της συγκέντρωσης αυτού του υλικού δεν σχετίζεται με στρατιωτική χρήση αλλά για την αεροσφαίριση. Επειδή όμως τα εγχειρίδια αυτά έχουν εν γένει στρατιωτικό σκοπό ο αναγνώστης θα εντοπίζει συνεχώς στρατιωτική ορολογία.

Πως Να Βρίσκετε Την Θέση Σας
Αυτό το γραφικό εκπαιδευτικό βοήθημα ( GTA ) εξηγεί και διευκρινίζει τις βασικές αρχές της ανάγνωσης χάρτη. Οι πληροφορίες που περιέχει είναι σύμφωνες όσο το δυνατόν εγγύτερα στις εγκεκριμένες του Στρατού ( DA) και έχει ως στόχο να συμπληρώσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία κατάρτισης. Ανατρέξτε στο Field Manual ( FM ), 3- 25,26 για περισσότερες πληροφορίες.
Επιχειρησιακή Ορολογία Και Γραφικές Σημάνσεις
Το εγχειρίδιο αυτό θέτει τις διαδικασίες για το Στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών και το σώμα των Marine Corps όσον αφορά τη χρήση των χερσαίων Πολεμικών σημάνσεων. Ένα εκτεταμένο σύνολο των συμβόλων της Αεροπορίας και του Ναυτικού βρίσκεται στην Στρατιωτικό Standard 2525A. Το εγχειρίδιο είναι ένα λεξικό λειτουργικών όρων και των στρατιωτικών γραφικών. Είναι σχεδιασμένο για τους διοικητές και τα επιτελεία από μέγεθος λόχου μέχρι μέγεθος σώματος έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με τις υπαγόμενες μονάδες. Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει σύμβολα για χρήση στον τομέα δυνάμεος (εντολών χειρισμών και ελέγχου), αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις στρατιωτικές προδιαγραφές που περιγράφουν τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον τομέα εμπλοκής («ραντάρ» παρακολούθησης, αξιολόγηση, εμπλοκή, ή δέσμευσης κατεύθυνσης συστήματος). Στρατιωτικά πρότυπα που έχουν καθορισθεί για αεροάμυνα και συστήματα ελέγχου αεροσκαφών πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Όταν οι πληροφορίες μεταφέρονται από το σύστημα εμπλοκής σε σύστημα ελέγχου δυνάμεως, θα μετατραπούν αυτόματα ή χειροκίνητα σε σύμβολα τομέα δύναμης για αυτή την έκδοση.
Ανάγνωση Χάρτη Και Πλοήγηση Εδάφους
Ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρέχει ένα τυποποιημένο έγγραφο αναφοράς στρατιωτικής χρήσης για την ανάγνωση χαρτών και πλοήγησης εδάφους. Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για κάθε στρατιώτη στον στρατό, ανεξάρτητα από τον κλάδο υπηρεσιών, MOS, ή βαθμού. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει επίσης τόσο το δόγμα όσο και την καθοδήγηση της κατάρτισης για τα θέματα αυτά. Το πρώτο μέρος περιέχει διευθύνσεις χάρτη ανάγνωση και Το δεύτερο μέρος περιέχει πλοήγηση εδάφους. Τα παραρτήματα περιλαμβάνουν κατάλογο του εξαγώγιμου εκπαιδευτικού υλικού, μήτρα των καθηκόντων πλοήγησης εδάφους, μια εισαγωγή στον προσανατολισμό, καθώς και μια συζήτηση σχετικά με συσκευές που μπορούν να βοηθήσουν το στρατιώτη στην πλοήγηση εδάφους.
Ανάλυση Εδάφους
Η Ανάλυση εδάφους, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έξυπνης προετοιμασίας του πεδίου μάχης (IPB), διαδραματίζει καίριο ρόλο σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια περιόδου ειρήνης, με αναλυτές εδάφους δημιουργούν εκτεταμένες βάσεις δεδομένων για κάθε πιθανό χώρο των επιχειρήσεων. Παρέχουν μια βάση για όλες τις επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών, τις τακτικές αποφάσεις, καθώς και τακτικών επιχειρήσεων. Η Ανάλυση Εδάφους υποστηρίζει επίσης το σχεδιασμό και την εκτέλεση των περισσότερων άλλων λειτουργιών του πεδίου μάχης. Επειδή τα εδαφικά χαρακτηριστικά υφίστανται συνεχώς μεταβολές στην επιφάνεια της γης, οι βάσεις δεδομένων πρέπει συνεχώς να αναθεωρούνται και να εκσυγχρονίζονται.
Τοπογραφικά Σύμβολα