Ευρυμεδων (Πελοπόννησος)

Μία σύντομη παρουσίαση της Πελοπονήσιας ομάδας ευρυμεδων, ελπίζουμε να τα πούμε κάποια φορά στο πεδίο... 

Team: Ευρυμεδων
Field's: Woodland
website: www.patrasairsoft.gr
Forum : www.patrasairsoft.forumup.gr

Εικόνα
Players:


  Name
  : Achaian Επίτιμο μέλος
  Weapon:JG G36 ,TM MP7, G&P Zompie killer , JG HK416
  Uniform: Greeklizard , OD BDU
  Gear: Tactical mole OD , Knees protection
  Name: Ulisse
  Weapons: A&K LR 300 , King Arms FN FAL , Kart M14 EBR , JG M16A4 , S&W 45 , A.C.M M203 Long,Hi capa45
  Uniform: Greeklizard , Multicam Field Shirt
  Gear: Tactical Vest OD , A.C.M. light chest rig , PASGT style airsoft helmet OD , Bowman style Headset , JG Tracer

  Name: Shorty
  Weapon: A&K M249 MINIMI , Dboys M4 R.I.S
  Uniform: Greeklizard
  Gear: Tactical Vest OD , PASGT style airsoft helmet , JG Tracer

  Name: Thios
  Weapon: CA M14 Scout , CA MC41
  Uniform: Greeklizard
  Gear: Tactical Vest Woodland, Knees Protection , PASGT style airsoft helmet OD


  Name: Lykos
  Weapon: AGM M14
  Uniform: Greeklizard
  Gear: Tactical Vest Black

  Name: ghost
  Weapon: JG BAR-10 , JG MP5J , JG G3A3 , Bell 1911A1
  Uniform: Greeklizard
  Gear: Tactical sniper belt OD , Tactical vest OD

  Name: Giannis Dee
  Weapon : JG BAR-10 , JG MP5J , JG G3A3
  Uniform: Greeklizard
  Gear: Tactical sniper belt OD , tactical mole OD

  Name: Flowerboy
  Weapon:VFC Scar H , King Arms M4A1 , AGM M4A1 GBB , Dboys Scar L , CM MP5 , A.C.M M203 Long
  Uniform: Greeklizard , Black-CQB , Multicam ,MARPAT
  Gear:Tactical mole TAN , Tactical mole OD , Tactical vest Black , Knees protection OD & Black,Throat Mic , radio PX888 , PASGT style airsoft helmet black , MICH 2000 Helmet OD , TM Tracer

  Name: Malousgr
  Weapon: A&K SR25 , CA G36K , King Arms SR-16
  Uniform: Greeklizard , Black-CQB , MARPAT
  Gear: Tactical mole OD,Tactical Vest Black, Knees protection Helmet swat stile Black, radio PX888


  Name
  : Segoutsi
  Weapon: Dboys M4 S-System , JG M4A1
  Uniform: woodland
  Gear: Tactical Vest OD


  Name
  Nikolas
  Weapon: JG M16A3
  Uniform: Greeklizard
  Gear: Tactical Vest , OD throat Mic , PASGT style airsoft helmet , radio PX888

  Name Shadow
  Weapon Dboys M4 , JG AUG A2 , CM G17
  Uniform Greeklizard
  Gear tactical mole OD

 

  name Madalex
  Weapn JG HK416
  Uniform Greeklizard
  Gear Tactical vest


  Name
  : SD11
  Weapon: Dboys M4 , Meister G17
  Uniform: Greeklizard
  Gear: Tactical Vest OD , MICH 2000 Helmet OD , Bowman style Headset


  Name
  : Loxias
  Weapon: King Arms M4A1
  Uniform: MARPAT
  Gear: Tactical Vest OD , TM Tracer

 

Εικόνα Εικόνα
Εικόνα