Διάφορα άρθρα για την αεροσφαίριση γενικά όπως κανόνες, ιστοριά κλπ.
Ημ. Προσθήκης : 25-04-2018
Αριθμός Άρθρων :2
Αριθμός Προβολών :
Άρθα με τεχνικά θέματα σχετικά με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε στην αεροσφαίριση.
Ημ. Προσθήκης : 25-04-2018
Αριθμός Άρθρων :3
Αριθμός Προβολών :
Άρθρα παρουσιάσης εξοπλισμού, από συστήματα επικοινωνίας, μέχρι εξαρτήσεις και όπλα αεροσφαίρισης.
Ημ. Προσθήκης : 25-06-2010
Αριθμός Άρθρων :5
Αριθμός Προβολών :
Άρθρα σχετικά με ομάδες αεροσφαίρισης
Ημ. Προσθήκης : 14-07-2010
Αριθμός Άρθρων :5
Αριθμός Προβολών :
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει υλικό για θέματα πέρα του απλού airsoft. Θα λέγαε ότι αναφέρεται κυρίως για πιο σκληροπυρινικούς παίκτες αεροσφαίρισης (milsim).
Ημ. Προσθήκης : 28-07-2010
Αριθμός Άρθρων :1
Αριθμός Προβολών :